Semináře

Jak úspěšně prodávat

          Termín: úterý 26. 9. 2023           od 9.00 do 16.00 hod.       Cena: 2 900 Kč 


 Home office a syndrom vyhoření

     Termín:    čtvrtek 12. 10. 2023        od 9 h do 15 h           cena 2 900 Kč


 • Jak si stanovit časový rozvrh práce a jak ho dodržovat

 • Naučme se vážit si každé chvíle, každého úspěchu

 • Jak sladit home office a péči o děti s distanční výukou

 • Nezůstávejme uzavření jen ve 4 stěnách

 • Jak uvolnit napětí a stres

                            


Co  prozradí řeč těla

         Termín:    úterý 24. 10. 2023            od 13 h do 17 h                cena 2 700 Kč


 • Zdravotní důsledky dlouhodobého stresu a depresí
 • První psychosomatické potíže, které působí dlouhodobé psychické přetěžování
 • Dlouhodobý stres, deprese, ale i jednostranné zatížení a délka života
 • Jak se vyvarovat nežádoucího stresu, jak mu předcházet
 • Jak se vyvarovat syndromu vyhoření 

______________________________________________________________________

 Umění komunikace - asertivita

          Termín: středa 8. 11. 2023           od 9 h do 16 h            cena 2 900 Kč


 • jak obhájit své jednání / rozhodnutí bez zbytečných konfliktů
 • naučte se říkat ne, kdykoliv to tak cítíte
 • umění kritiku dávat, ale také přijímat
 • prosazovat své zájmy a při tom respektovat názory druhých
 • zvládat své negativní myšlení
 • jakou roli má manažer v týmu, základní kompetence

 Vedení lidí, pozice manažera

         Termín: úterý 21. 11. 2023             od 13 h do 18 h               cena 2 900 


 • jakou roli má manažer v týmu, základní kompetence
 • jak jednat s mladšími a jak se staršími kolegy
 • proč je důležitá motivace
 • jak si stanovit cíl, jak zvolit cíle pro tým - kroky
 • jak vést motivační pohovor
 • jak vést kritický pohovor
 • umění delegování úkolů

 Obchodní psychologie

      Termín: čtvrtek  7. 12. 2023           od 9 h do 15 h           cena 2 900 Kč


 • příprava na obchodní jednání, potřeby
 • první kontakt, druhy
 • jak se správně ptát, řeč těla
 • průběh jednání s klientem, uvěří vedení rozhovoru
 • kupní signály, rozhodnutí klienta
 • jak si svůj obchod nepokazit
 • důležité maličkosti při uzavírání obchodu

Adresa školení: Hybernská 7,  Praha 1 


Přihláška na seminář