Semináře

Chci úspěšně prodávat

            Termín: pátek 11. 2. 2022           od 9.00 do 16.00 hod.       Cena: 2 500 Kč            


 Home office a syndrom vyhoření

              Termín: 20.2.2022                     od 9 h do 15 h                         cena 2 400 Kč

 • Jak si stanovit časový rozvrh práce a jak ho dodržovat

 • Naučme se vážit si každé chvíle, každého úspěchu

 • Jak sladit home office a péči o děti s distanční výukou

 • Nezůstávejme uzavření jen ve 4 stěnách

 • Jak uvolnit napětí a stres

                            


Co  prozradí řeč těla

                  Dne 2. 3. 2022                 od 13 h do 17 h                   cena 2 100 Kč

 • Zdravotní důsledky dlouhodobého stresu a depresí
 • První psychosomatické potíže, které působí dlouhodobé psychické přetěžování
 • Dlouhodobý stres, deprese, ale i jednostranné zatížení a délka života
 • Jak se vyvarovat nežádoucího stresu, jak mu předcházet
 • Jak se vyvarovat syndromu vyhoření 

______________________________________________________________________

 Umění komunikace - asertivita

                     Dne 10.3.2022                od 9 h do 16 h                    cena 2 500 Kč

 • jak obhájit své jednání / rozhodnutí bez zbytečných konfliktů
 • naučte se říkat ne, kdykoliv to tak cítíte
 • umění kritiku dávat, ale také přijímat
 • prosazovat své zájmy a při tom respektovat názory druhých
 • zvládat své negativní myšlení
 • jakou roli má manažer v týmu, základní kompetence

 Vedení lidí, pozice manažera

                  Dne 22.3.2022                 od 13 h do 18 h               cena 2 300 Kč

 • jakou roli má manažer v týmu, základní kompetence
 • jak jednat s mladšími a jak se staršími kolegy
 • proč je důležitá motivace
 • jak si stanovit cíl, jak zvolit cíle pro tým - kroky
 • jak vést motivační pohovor
 • jak vést kritický pohovor
 • umění delegování úkolů

 Obchodní psychologie

                         Dne 7. 4. 2022                  od 9 h do 15 h                   cena 2 500 Kč

 • příprava na obchodní jednání, potřeby
 • první kontakt, druhy
 • jak se správně ptát, řeč těla
 • průběh jednání s klientem, uvěří vedení rozhovoru
 • kupní signály, rozhodnutí klienta
 • jak si svůj obchod nepokazit
 • důležité maličkosti při uzavírání obchodu

Adresa školení: Revoluční 13, Praha 1 


Přihláška na seminář